Skocz do zawartości
Aby otrzymać pełny dostęp do forum zarejestruj się, a następnie zsynchronizuj swoje konto z kontem w grze.

ukashhh

Gracz
 • Ilość treści

  242
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 • Wygrane dni

  9
 • Typ Konta

  Premium

ukashhh wygrał w ostatnim dniu 20 Sierpień

ukashhh ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

321 Rozpoznawalny

Informacje z gry

 • UID
  736
 • Nick
  ukashhh
 • Czas gry
  645 godz. 18 min.
 • Dołączył
  2020-05-30 14:29:32
 • Ostatnio
  2020-09-28 14:01:11
 • Frakcja
  SAPD
 •   ⤷ Ranga
  Chief of Police
 • Organizacja
  Grove Street Family
 •   ⤷ Ranga
  Carl Johnson
 • Biznes
  Liberty News
 •   ⤷ Ranga
  Redaktor S.

Reputacja

3725

Punkty Karne

478

O ukashhh

 • Urodziny 25 Październik

Kontakt

Informacje o profilu

 • Lokalizacja
  Grove Street
 • Zainteresowania
  - Motoryzacja
  - Gry komputerowe
  - Sport
  - Elektronika

Ostatnie wizyty

5 687 wyświetleń profilu
 1. Login: ukashhh Serial: B106AFA976BE5A79C0995747156EF633 Ilość przegranych godzin: 645 Nazwa głównego kanału: Komenda Główna Policji Nazwa podkanału: Handlarze Narkotyków hasła pw
 2. Police Officer II @WooNski zdaje egzamin pościgowy za pierwszym podejściem, przy czym uzyskuje uprawnienia pościgowe.
 3. Regulamin San Andreas Police Department 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Każdy funkcjonariusz jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu od momentu dołączenia do frakcji. 1.2. Prócz regulaminu ogólnego funkcjonariusz zobowiązany jest przestrzegać zasad ustalonych w dodatkowych założeniach wewnątrz frakcji i korpusach, do których ma dostęp. 1.3. Funkcjonariusz jest zobowiązany do posiadania sprawnego mikrofonu, komunikatora Mumble oraz Discord. 1.4. Funkcjonariuszowi zabrania się posiadania znaczącej roli na innym serwerze. 1.5. Funkcjonariusz SAPD ma obowiązek godnie reprezentować mundur oraz Frakcję. 1.6. Funkcjonariusz nie będący na służbie ma kategoryczny zakaz przebywania na kanałach frakcji SAPD na Mumble. 1.7. Funkcjonariusz który otrzyma więcej niż jedną karę w ciągu tygodnia automatycznie zostaje wydalony z frakcji. 1.8. Wszystkie wartości nabrane w akademii funkcjonariusz ma wykorzystywać na codziennej służbie. 1.9. Funkcjonariusz może należeć tylko do jednej frakcji, (nie będziemy tolerować zachowania typu: latania sobie z frakcji do frakcji). 1.10. Funkcjonariusz na służbie jak i poza nią powinien być wzorem dla graczy w kwestiach zachowania, jak i szanowania oraz dbania o poprawność ojczystego języka. 1.11. Obowiązkiem każdego funkcjonariusza jest czynne uczestniczenie w życiu SAPD, oraz stawianie się na zapowiadanych wcześniej szkoleniach/zebraniach. 1.12. Frakcja ta to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania takie jak egoizm, prowokacje, brak współpracy, brak pomocy, plotkowanie itp. 1.13. Każdy członek serwera piszący podanie ma obowiązek mieć min 50h przegranych na serwerze oraz posiadania min 200 Reputacji. 1.14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu zarząd frakcji będzie wyciągał odpowiednie konsekwencje. 1.15. Nakłanianie innych osób do łamania zasad zawartych w regulaminie będzie surowo karane! 1.16. Każdy funkcjonariusz ma kategoryczny zakaz wynoszenia wszelkich informacji z frakcji (tj. rozmowy frakcyjne, materiały szkoleniowe, pytania egzaminacyjne, itp...). 1.17. Każdy funkcjonariusz ma prawo do wzięcia 1 usprawiedliwienia od wyrobienia normy w ciągu miesiąca. 1.18. Każdemu funkcjonariuszowi po okresu 31 dni zostaje usuwany jeden minus zdobyty w ciągu ostatniego miesiąca. 2. Obowiązki funkcjonariusza pełniącego służbę. 2.1. Funkcjonariusz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów SAPD, Serwera Project RPG, Forum Project RPG oraz Komunikatora głosowego Discord i Mumble. 2.2. Funkcjonariusz podczas pełnienia służby jest zobowiązany nosić odpowiedni mundur, adekwatny do rangi i pojazdu. 2.3. Z każdym mundurem należy obchodzić się z szacunkiem, niedozwolone są zachowania mające na celu utratę dobrej reputacji, czy też plamiące jego dobre imię jednostki. 2.4. Funkcjonariusz podczas pełnienia czynnej służby ma obowiązek przebywać na komunikatorze Mumble na kanałach SAPD. 2.5. Funkcjonariusz na komunikatorze głosowym zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej. 2.6. Funkcjonariusz ma obowiązek dawać dobry przykład oraz pomagać innym graczom. 2.7. Funkcjonariusz zaczynający/kończący służbę ma obowiązek powiadomić o tym innych funkcjonariuszy. 2.8. Funkcjonariusz ma obowiązek odpowiadać na wszystkie wezwania wedle ustalonych schematów. 2.9. Funkcjonariusz podczas pełnienia służby ma podporządkowywać się rozkazom zarządu. 2.10. Funkcjonariusz ma obowiązek stosować się do Kodeksu Ruchu Drogowego. 2.11. Funkcjonariusz ma dbać o stan techniczny radiowozów oraz ich zatankowanie. 2.12. Funkcjonariusz ma obowiązek reagować na łamanie Kodeksu Ruchu Drogowego. 2.13. Funkcjonariusz ma obowiązek stawiać się na spotkaniach, szkoleniach i odprawach. 2.14. Kandydat do pełnienia służby SAPD w pytaniu rekrutacyjnym: "Czy przeczytałeś regulamin" ma obowiązek skopiowania tego zdania: "Pżeczytałem regulamin i go akceptóje." 2.16. Funkcjonariusz pełniący służbę w składzie jednoosobowym zobowiązany jest wezwać drugą jednostkę do interwencji. 2.15. Funkcjonariusz ma obowiązek napisać podanie o zmianę nicku w odpowiednim dziale na forum. 3. Zakazy funkcjonariusza pełniącego służbę. 3.1. Funkcjonariuszowi zakazuje się używania słów uznawanych za wulgarne zarówno na służbie jak i poza nią. 3.2. Funkcjonariuszowi zakazuje się pełnienia czynnej służby w stanie upojenia alkoholowego lub innych używek. 3.3. Funkcjonariuszowi zakazuje się pozostawiania samochodu nie zatankowanego poniżej 145l. 3.4. Funkcjonariuszowi zakazuje się skłócania członków frakcji. 3.5. Funkcjonariuszowi zakazuje się wyłudzania "fixów" od Administracji. 3.6. Funkcjonariuszowi zakazuje się przebywania na kanałach między frakcyjnych podczas aktywnej służby S1. 3.7. Funkcjonariuszowi zakazuje się wszczynania pościgów na życzenie graczy. 3.8. Funkcjonariuszowi zakazuje się przyjmowania łapówek od graczy, którzy chcą uniknąć kary. 3.9. Funkcjonariuszowi zakazuje się pozostawienia uszkodzonego pojazdu. 3.10. Funkcjonariuszowi zakazuje się wynoszenia jakichkolwiek informacji dot. San Andreas Police Department. 3.11. Funkcjonariuszowi zakazuje się używania pojazdów do których nie ma uprawnień. 3.12. Funkcjonariuszowi zakazuje się łamania Przepisów Ruchu Drogowego na służbie jak i poza nią. 3.13. Funkcjonariuszowi zakazuje się załatwiania spraw prywatnych na służbie. 3.14. Funkcjonariuszowi zakazuje się używania środków przymusu bezpośredniego bez wyraźnego zagrożenia życia. 3.15. Funkcjonariuszowi zakazuje się wywyższania ponad innych ze względu na swoją rangę. 3.16. Funkcjonariuszowi zakazuje się tzw. "AFK" na służbie. Takie sytuacje będą karane banem oraz wydaleniem z frakcji. 3.17. Funkcjonariuszowi zakazuje się wyjawniania informacji poufnym osobom postronnym typu: hasło do kanału Mumble, forum itp. 3.18. Funkcjonariuszowi zakazuje się nadużywania swoich praw i możliwości celem uzyskania przewagi nad zwykłymi graczami. 3.19. Funkcjonariuszowi zakazuje się udziału w eventach (ewentualnie zabezpieczenie imprezy), czy też wykonywania czynności niezwiązanych z SAPD. 3.20. Funkcjonariuszowi zakazuje się podnoszenia walizek oraz zbierania znajdziek w stanie służby S1. 3.21. Funkcjonariuszowi zakazuje się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w mundurze, które zhańbią honor SAPD (typu: pijaństwo, wyzwiska w kierunku innych graczy, itp.) 3.22. Funkcjonariuszowi zakazuje się korzystania ze sprzętu lub pojazdów, jeżeli funkcjonariusz nie odbył odpowiednich szkoleń i kursów lub nie ma pozwolenia dowódcy. 3.23. Kategorycznie zabrania się przerywania korespondencji radiowej. Należy pamiętać iż ma ona najwyższy priorytet. 3.24. Funkcjonariuszowi zakazuje się składania podań do innych frakcji będąc w SAPD. 3.25. Funkcjonariuszowi zakazuje się używania paralizatora oraz kajdanek bez odpowiednich szkoleń lub bez przyczyny. 3.26. Funkcjonariuszowi będącemu w ekipie serwerowej, zabrania się przyjmowania reportów na służbie(wyjątkiem jest S2), Podczas pościgu kategorycznie zakazuje się udzielać w służbie duty (adm). 3.27. Funkcjonariuszowi będącemu w biznesie ProjectFM zabrania się robienia audycji podczas pełnienia służby S1. 4. Prawa funkcjonariusza Funkcjonariusze podczas patrolu mają prawo do korzystania z: - Suszarki, - Kamizelki Kuloodpornej - Pałki Policyjnej (Środek przymusu bezpośredniego) - Paralizatora (Środek przymusu bezpośredniego) - Broni Palnej (Deagle) (Środek przymusu bezpośredniego) 4.1. Funkcjonariusz ma prawo zacząć pościg nawet jeśli pełni służbę w składzie jednoosobowym. 4.2. Funkcjonariusz ma prawo wszcząć pościg za osobą poszukiwaną(jeżeli ma co najmniej 2 wpisy), osobą która zbiegła z miejsca zdarzenia. 4.3. Funkcjonariuszowi przysługuje 7-dniowy urlop raz na miesiąc. 4.4. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia życia. 4.5. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo do dwóch podejść egzaminacyjnych jeśli nie skorzystał z prawa przyspieszonego egzaminu. 4.6. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do rozpatrzenia o umorzenie wyrobienia normy w danym tygodniu. (raz na miesiąc) 4.7. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo do powrotu do rangi Police Officer I, jeżeli miał min PO III. 5. Korzystanie ze środków komunikacji. 5.1. Każdy funkcjonariusz SAPD ma do swojej dyspozycji 2 środki komunikacyjne – krótkofalówkę(czat frakcyjny) i komunikator głosowy Mumble. 5.2. Krótkofalówka nadaje na 2 częstotliwościach - frakcyjnej(y) i służbowej(u). 5.3. Regulamin nie reguluje treści pisanych na czacie frakcyjnym. Czat służbowy natomiast służy tylko i wyłącznie do porozumiewania się z innymi służbami w celach operacyjnych. 5.4. Oprócz zasad zapisanych w tym regulaminie obowiązują tam zasady takie jak na całym serwerze (dot. flood'u, spamu czy wulgaryzmów). 5.5. Na czacie frakcyjnym zabrania się pisania ogłoszeń o jakiejkolwiek treści niezwiązanej z SAPD. 5.6. Na komunikatorze głosowym Mumble, na kanałach policyjnych zabrania się rozmów podczas wyjazdów do akcji, wtedy to komunikator służy do korespondencji / ustaleń na miejscu zdarzenia. 5.7. Podczas pełnienia służby funkcjonariusz jest zobowiązany do obecności na wszystkich możliwych środkach komunikacji. 6. Kary jakie może otrzymać funkcjonariusz. 6.1. Zawieszenie. 6.2. Rozmowa dyscyplinarna. 6.3. Ostrzeżenie słowne. 6.4. Wydalenie z struktur SAPD z możliwością powrotu poprzez rekrutację. 6.5. Wydalenie z struktur SAPD bez możliwości powrotu poprzez rekrutację. 6.6. Degradacja. 6.7. Kara pieniężna. 6.8. Ucięcie lub anulowanie wypłaty za dany tydzień. Nieznajomość zasad zawartych w regulaminie nie zwalnia z ich przestrzegania! ©Copyright 2020, wszelkie prawa zastrzeżone. Autor: @ukashhh
 4. Witam, Chief of Police ukashhh z tej strony! Wczoraj doszło do wielkiej pomyłki, dwa pojazdy byly po pościgu, a na kanale głosowym nie dogadaliśmy kto co zabiera, wtedy Kocur zabrał twój pojazd. Wczoraj dostałem informację o tej akcji, dzisiaj na konto bankowe zostaną przelane twoje pieniądze.
 5. 27.09.2020 Police Officer I @WooNski zostaje awansowany na Police Officer II. Police Officer II @Maxer zostaje awansowany na Police Officer III. Sergeant I @Heysiwer zostaje awansowany na Sergeant II.
 6. Grane od 6 rano, niestety internet mnie zaskoczył i wywaliło

  spacer.png

 7. Umm, pachnie mi tu świeżymi Cadetami.

  spacer.png

 8. 1. Zabrania się podejmowania pochopnych decyzji. Na NIE.
 9. 26.09.2020 Police Officer I @Maxer zostaje awansowany na Police Officer II.
 10. Temat przeznaczony do publikowania zmian, ogłoszeń, nowości w frakcji, z którymi na co dzień możemy się spotkać.
 11. Kodeks ruchu drogowego Zasady poruszania się pojazdem po ulicach San Andreas. Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń prędkości: 80km/h - Teren zabudowany. 120km/h - Poza terenem zabudowanym. Bez ograniczeń - Autostrady. Kierowca zobowiązany jest do używania kierunkowskazów w zamiarze zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku jazdy. Kierowca zobowiązany jest do używania świateł w pojeździe. Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowca zobowiązany jest do zachowania bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Na serwerze obowiązuje ruch prawostronny. Na serwerze nie należy stosować się do wskazań sygnalizatorów świetlnych. Podstawowe zasady. Kierowca ma obowiązek przestrzegać zasad KRD na serwerze. Kierowca zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych na drogach SA. Kierowca zobowiązany jest do zachowania ostrożności na drogach SA. Pojazd uprzywilejowany. Kierowca ruchu drogowego ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma prawo do przekraczania prędkości, jazdy pod prąd czy też innych podobnych rzeczy. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego nie musi używać kierunkowskazów. Pojazd uprzywilejowany jest, wtedy gdy generuje sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego podczas jazdy jest zobowiązany do bezpieczeństwa innych uczestników. Zasady pierwszeństwa. Kierowca który włącza się do ruchu ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa osobom biorącym udział w ruchu drogowym. Na skrzyżowaniach dróg równorzędnych obowiązuje zasada prawej ręki. Na skrzyżowaniu (rondo) w ruchu okrężnym pierwszeństwo ma osoba która znajduje się na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pozostałe pojazdy. Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego drogami poprzecznymi zbliżają się pojazdy, to bez względu na kierunek dalszej jazdy, pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Na skrzyżowaniu w kształcie litery T obowiązują te same zasady pierwszeństwa przejazdu co na poprzednim skrzyżowaniu (pkt.5). Kierowca ruchu drogowego w przypadku zmiany pasa ruchu ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierowcom znajdującym się na danym pasie. Zasady parkowania i postoju. Zatrzymanie i postój są dozwolone tylko tam, gdzie pojazd będzie z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących, nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu ani go nie zakłóca. Nie wolno parkować w sposób, który utrudniałby wjazd lub wyjazd bądź dostęp do prawidłowo zaparkowanych pojazdów. Nie wolno zatrzymywać się autem w tunelach, na mostach i wiaduktach, na pasach oddzielających jezdnie, na ścieżkach rowerowych i na tzw. powierzchniach wyłączonych. Zatrzymywanie i postój pojazdów są zabronione na autostradach i drogach ekspresowych poza wyznaczonymi miejscami. Zmiana kierunku jazdy. Zawracanie, wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedzanie. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Zabrania się zawracania: Na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniach, na wzniesieniach, na zakrętach, w tunelach, na mostach oraz na wiaduktach manewry zawracania, cofania oraz wyprzedzania są zakazane. Przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Przy wymijaniu kierujący pojazdem jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się. Przy omijaniu kierujący pojazdem jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. Przy cofaniu kierujący pojazdem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia oraz upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. Mapa ograniczeń prędkości na drogach publicznych w stanie San Andreas. Autor: @MateuszDafGames
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Siemka! Jako, że odwiedziłeś/aś naszą stronę jesteśmy zmuszeni poinformować Ciebie o tym jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy Ciebie o zapoznanie się z tym linkiem: Polityka prywatności. Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.