Skocz do zawartości
Aby otrzymać pełny dostęp do forum zarejestruj się, a następnie zsynchronizuj swoje konto z kontem w grze.

dero

Gracz
 • Liczba zawartości

  306
 • Rejestracja

 • Typ Konta

  Zwykłe

Ostatnia wygrana dero w dniu 10 Lipca

Użytkownicy przyznają dero punkty reputacji!

Informacje z gry

 • UID
  7014
 • Nick
  dero
 • Czas gry
  806 godz. 34 min.
 • Dołączył
  2020-11-11 14:02:03
 • Ostatnio
  2022-08-02 22:05:12
 • Frakcja
  SAPD
 •   ⤷ Ranga
  Chief of Police
 • Organizacja
  Fama Et Gloria
 •   ⤷ Ranga
  Princeps Vicari
 • Biznes
  Night Racing Club
 •   ⤷ Ranga
  Kierowca

Reputacja

3405

Punkty Karne

166

O dero

 • Urodziny 20 Stycznia

Kontakt

 • Discord
  dero#4444

Informacje o profilu

 • Lokalizacja
  Florida, Key West
 • Zainteresowania
  Ty
 • O mnie
  OTP Kai'Sa

Ostatnie wizyty

9 153 wyświetleń profilu

dero Osiągnięcia

3 349

Reputacja

 1. Multimedia San Andreas Police Department
 2. Regulamin San Andreas Police Department 1.Postanowienia ogólne §1.1 San Andreas Police Department podlega pod Administrację RCON oraz Centrum Zarządzania Frakcjami. §1.2 Każdy funkcjonariusz SAPD jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu frakcji. §1.3. Prócz powyższego regulaminu funkcjonariusz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów serwera, kodeksu ruchu drogowego oraz ustaleń wewnątrz frakcyjnych do których ma dostęp. §1.4. Nieznajomość regulaminu oraz ustaleń wewnątrz frakcyjnych nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. §1.5. Każdy funkcjonariusz może należeć tylko do jednej frakcji. §1.5.1. Zakazuje się pełnienia ważnych ról (np. administracyjnych) na innych serwerach RPG oraz bycia w innej frakcji. §1.6. Każdy funkcjonariusz zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w życiu SAPD, obserwowania forum, discorda i stawiania się na wcześniej zapowiedzianych spotkaniach. §1.7. Każdy funkcjonariusz zobowiązany jest do zgłoszenia wcześniej swojej nieobecności na zapowiedzianym spotkaniu. §1.8. Każdy funkcjonariusz zobowiązany jest do posiadania komunikatora Mumble oraz Discord. §1.9. Każdy funkcjonariusz zobowiązany jest do posiadania sprawnego mikrofonu. §1.10. Każdy funkcjonariusz zobowiązany jest do wykorzystywania wszystkich nabytych umiejętności oraz wartości podczas akademii. §1.11. Podczas pełnienia służby kategorycznie zabrania się wynoszenia poza struktury SAPD wszelakich informacji. §1.11.1. Funkcjonariusz chcący nagrać filmik/screenshot z służby, do publicznego wglądu (np. Funny Moments) zobowiązany jest do przedstawienia, go zarządowi frakcji, dopiero po wyraźnej zgodzie na publikacje może go opublikować. §1.12. Funkcjonariusz będąc na służbie jak i poza nią powinien być wzorem dla graczy w kwestiach zachowania, jak i szanowania oraz dbania o poprawność ojczystego języka i netykiety. §1.12.1 Zasada obejmuje serwer MTA ProjectRPG, serwerowe forum, Discord, Mumble jak i wiadomości prywatne (discord) z graczami serwera. §1.13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Executive Staff będzie wyciągał odpowiednie konsekwencje o których mowa w punkcie VI. §1.14. Funckcjonariusz swoim postępowaniem powinien budzić szacunek i budować zaufanie wśród społeczności. §1.15. Frakcja SAPD to zorganizowana grupa w której panuje dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania takie jak egoizm, prowokacje, brak współpracy, brak pomocy, oczernianie itp. §1.16. W SAPD, jako że jest to frakcja w której obowiązuje hierarchia wyszczególnionych jest 16 stopni służbowych: Executive Staff - zarząd frakcji Chief of Police- stopień przeznaczony dla osoby zarządzającej frakcją. Assistant Chief of Police - stopień przeznaczony dla zastępcy osoby zarządzającej frakcją Deputy Chief - stopień przeznaczony dla pomocnika zarządu Command Staff - koordynacja- w niej znajdują się najbardziej doświadczeni funkcjonariusze. Commander Captain III Captain II Patrol Division - struktura pełnoprawnych funkcjonariuszy, pełniących służbę w PD Captain I Lieutenant II Lieutenant I Sergeant II Sergeant I Police Officer III+1 Police Officer III Police Officer II Police Officer I Police Academy - okres, w którym kandydaci na funkcjonariuszy PD kształcą się i są poddawani egzaminowi końcowemu na pełnoprawnego funkcjonariusza. Cadet II. Obowiązki funkcjonariusza SAPD. &2.1. Poprzez pełnienie służby rozumie się dyżur na komendzie (dyspozytornia) wyjazdy do akcji, szkolenia, zebrania, patrol oraz wykonywanie pomiarów prędkości. §2.2. Podczas pełnienia służby funkcjonariusz SAPD jest zobowiązany nosić odpowiedni mundur, adekwatny do stopnia i pojazdu. §2.3. Z każdym mundurem należy obchodzić się z szacunkiem, niedozwolone są zachowania mające na celu utratę dobrej reputacji, czy też plamiące dobre imię jednostki. §2.4. Podczas pełnienia służby należy zachowywać szczególnie wysoką kulturę osobistą i być wzorem dla graczy pod każdym kątem. §2.5. Podczas pełnienia służby należy odpowiadać na wszystkie wezwania (112,911) wedle ustalonych schematów. §2.6. Podczas pełnienia służby należy jednocześnie znajdować się na komunikatorze głosowym Mumble (na kanale frakcyjnym, oraz być odciszonym). §2.6.1. W przypadku awarii serwera Mumble, należy znajdować się na komunikatorze Discord (na kanale frakcyjnym, oraz być odciszonym). §2.7. Na kanale radiowym oraz służbowym należy zachować kulturę. §2.8. Przed każdym rozpoczęciem służby i po jej zakończeniu należy powiadomić o tym innych funkcjonariuszy. §2.9. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek wyrabiać normę tygodniową wynoszącą 300 minut. §2.10.1. W przypadku dołączenia do Supervisory staff, czy objęciem dowództwa w dywizji (Division Commander) norma zostaje podniesiona do 420 minut. §2.10.2. Okres rozliczeniowy normy minutowej jest w każdą sobotę o godzinie 18:00. §2.10.3. W przypadku niewyrobienia normy należy to zgłosić na odpowiednim kanale discord, maksymalnie w niedziele do godziny 18. §2.11. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek dbać o stan techniczny (1000/1000) oraz zatankowanie radiowozu (120l/150l). §2.11.1. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek odstawić pojazd po patrolu na jego miejsce. §2.11.2 W przypadku braku możliwości naprawienia, zatankowania czy odstawienia radiowozu, powinien zgłosić to na odpowiednim kanale Discord. §2.12. Każdy funkcjonariusz, chcący zmienić nick ma obowiązek złożyć wniosek na odpowiednim dziale na forum. §2.13. Każdy funkcjonariusz, chcący odejść z frakcji ma obowiązek złożyć wniosek na odpowiednim dziale na forum. §2.14. Każdy funkcjonariusz, który otrzyma serwerową karę ma obowiązek zgłosić to na odpowiednim kanale na Discordzie. §2.15. Podczas pełnienia służby należy się bezwzględnie podporządkowywać rozkazom przełożonych. &2.16. Podczas pełnienia służby każdy funkcjonariusz zobowiązany jest do przestrzegania zasad RolePlay. III. Prawa funkcjonariusza. §3.1. Każdemu funkcjonariuszowi przysługuje prawo do urlopu, który musi zostać zgłoszony na odpowiednim dziale na forum oraz zatwierdzony przez zarząd frakcji. §3.2. Każdemu funkcjonariuszowi przysługuje prawo do umorzenia obowiązku wyrobienia normy tygodniowej, takie prawo przysługuje tylko raz na miesiąc. §3.3. Każdemu funkcjonariuszowi przysługuje prawo do zaparkowania prywatnego pojazdu na parkingu SAPD dla pracowników. §3.3.1. Warunkiem zaparkowania pojazdu prywatnego na parkingu dla pracowników jest pozostawienie go w dobrym stanie technicznym i wizualnym, oraz trzeba go pozostawić na wyznaczonych miejscach. §3.4. Każdemu funkcjonariuszowi przysługuje prawo do uprzednio zgłoszonej 15 minutowej przerwy, jeżeli nie wykonuje w tym, żadnych działań, które by to uniemożliwiały. IV. Zakazy funkcjonariusza pełniącego służbę. §4.1. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyjawiania informacji poufnych osobom postronnym typu: hasło do kanału Mumble, forum, materiały szkoleniowe ITP. §4.1.1 Za informacje poufne uważany jest również chat frakcyjny (Y) oraz służbowy (U) oraz rzeczy pisane na discordzie frakcyjnym. §4.2. Kategorycznie zabronione jest nadużywanie swoich praw i możliwości celem uzyskania przewagi nad zwykłymi graczami. §4.3. Podczas pełnienia służby zakazuje się załatwiania spraw prywatnych, udziału w eventach, czy też wykonywania czynności niezwiązanych z SAPD. §4.4. Wszelkie spory należy załatwiać indywidualnie po akcjach, lub bezpośrednio z przełożonym. §4.5. Zabrania się spożywania podczas służby alkoholu oraz środków odurzających. §4.6. Zabrania się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w mundurze, które zhańbią honor policji (typu: pijaństwo, wyzwiska w kierunku innych graczy, itp.). §4.7. Obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu lub pojazdów, jeżeli funkcjonariusz nie odbył odpowiednich szkoleń i kursów lub nie ma pozwolenia dowódcy. §4.8. Kategorycznie zabrania się przerywania korespondencji radiowej. Należy pamiętać iż ma ona najwyższy priorytet. §4.9. Zabrania się składania podań do innych frakcji będąc członkiem SAPD. §4.10. Zabrania się nadużywania dostępu do komunikacji z osobami należącymi do administracji (moderatorzy/admini będący funkcjonariuszami SAPD), w celu prośby o "fix" bądź interwencję, do której należy użyć praw moderatorskich/administratorskich. §4.11. Zabrania się używania sprzętu bądź pojazdów frakcyjnych bez odpowiednich szkoleń lub bez przyczyny. §4.12. Zabrania się “afczenia” podczas pełnienia służby. §4.13. Każdemu funkcjonariuszowi zakazuje się przyjmowania łapówkę od graczy. §4.14. Każdemu funkcjonariuszowi zakazuje się robienia audycji radiowych podczas służby. §4.15. Każdemu funkcjonariuszowi zakazuje się ucieczki przed SAPD. §4.16. Każdemu funkcjonariuszowi zakazuje się posiadania nielegalnych paczek ze strefy bezprawia tudzież strefy DM. §4.17. Każdemu funkcjonariuszowi zakazuje się organizowania, udziału w akcjach RP dla SAPD. §4.18. Każdemu funkcjonariuszowi zabrania się używania rzeczy otrzymanych przez event, takich jak np. balonik, krucyfiks, czapka itp. §4.19. Każdemu funkcjonariuszowi zabrania się używania innego stylu chodzenia niż "domyślny". V. Odejścia oraz powroty do frakcji.§5.1. Po zatwierdzeniu odejścia z frakcji, wniosek o powrót można składać dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia odejścia. §5.2. Powrót do frakcji przysługuje osobie, która posiadała minimalny stopień Police Officer I, i była na tym stopniu minimum 14 dni. §5.2.1 Podczas powrotu do frakcji brane pod uwagę są następujące rzeczy: przebieg służby osoby powracającej długość pobytu w frakcji kary w frakcji, które osoba otrzymywała kary serwerowe, które osoba otrzymała po odejściu z frakcji długość nieobecności §5.3. Każdy wniosek o powrót jest sprawdzany indywidualnie. §5.4. W przypadku odrzucenia wniosku o powrót następny można składać dopiero po 7 dniach §5.5. Zarząd frakcji ma prawo odrzucić wniosek o powrót bez podawania dokładnej przyczyny. §5.6. Członek frakcji po powrocie ma obowiązek przejść egzamin sprawdzający jego wiedzę, jeśli otrzyma takie polecenie od zarządu frakcji. §5.7. Członek frakcji po powrocie ma obowiązek zapoznać się we własnym zakresie ze wszystkimi zmianami jakie miały miejsce we frakcji podczas jego nieobecności. VI. Kary, jakie może otrzymać funkcjonariusz: Rozmowa dyscyplinarna, ostrzeżenie słowne (upomnienie), mandat, kara pieniężna, utrata kursu, ostrzeżenie, zawieszenie, degradacja na niższy stopień, wydalenie z frakcji, wydalenie z czarną listą, wydalenie z czarną listą bez możliwości apelacji, czarna lista frakcyjna CZF. §6.1. Każde nieprawidłowe postępowanie funkcjonariusza jest oceniane i karane indywidualnie przez Executive Staff. §6.2. Skargi na członków frakcji rozpatruje Executive Staff, lub osoby upoważnione przez zarząd frakcji z Command Staff oraz Supervisory Staff. §6.3.1 Kwestie nieujęte w regulaminie rozpatrywane są indywidualnie przez zarząd frakcji. §6.4. W przypadku otrzymania kary w postaci mandatu funkcjonariusz jest zobowiązany do jego opłacenia i nie ma możliwości go odrzucić. Tyczy się to również kary pieniężnej. §6.4.1. W przypadku odrzucenia mandatu, nieopłacenia kary pieniężnej i braku chęci go opłacenia, kara zamienia się w ostrzeżenie. §6.5. Ostrzeżenie jest ważne przez 3 miesiące. §6.6. W przypadku otrzymania kary serwerowej przez funkcjonariusza PD, zarząd frakcji ustala długość zawieszenia, lecz nie może być ono krótsze niż nadana kara. §6.7.1 W przypadku otrzymania kary serwerowej, która jest krótsza niż 24h, funkcjonariusz nie jest zawieszany, lecz ma kategoryczny zakaz wejścia na służbę. §6.7.2 W przypadku otrzymywania kary serwerowej przez funkcjonariusza, zarząd frakcji ma prawo wyciągnąć większe konsekwencje niż zawieszenie. §6.7.3 Otrzymanie kary serwerowej w akademii jest równoznaczne z wydaleniem z struktury PD. Regulamin frakcji San Andreas Police Department został wykonany przez Chief of Police @dero oraz Assistant Chief of Police @Ukyori dla serwera PojectRPG. Kategoryczny zakaz kopiowania na inne fora
 3. 31.07.2022r @Nikson.cj zdaje egzamin kończący akademie, tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. 31.07.2022r Funkcjonariusz @Pause odchodzi z frakcji na własne życzenie.
 4. 26.07.2022r Funkcjonariusz @huracan powraca do frakcji po przerwie. 26.07.2022r Funkcjonariusz @Aldeno powraca do frakcji po przerwie na stopień Police Offcier III+1.
 5. 26.07.2022r Funkcjonariusz @wedashi odchodzi z frakcji na własne życzenie. 26.07.2022r Funkcjonariusz @feenks odchodzi z frakcji na własne życzenie.
 6. 24.07.2022r @Nikson.cj podejdzie do egzaminu w innym terminie. 24.07.2022r @GluzzeR podejdzie do egzaminu w innym terminie. 24.07.2022r @firetechno nie podszedł do egzaminu tym samym zostaje zwolniony z akademii. 24.07.2022r @ArCzaknie podszedł do egzaminu tym samym zostaje zwolniony z akademii. 24.07.2022r @Streamlinenie podszedł do egzaminu tym samym zostaje zwolniony z akademii. 24.07.2022r @Misiek.nie podszedł do egzaminu tym samym zostaje zwolniony z akademii. 24.07.2022r @romeg nie zdaje egzaminu kończącego akademie, tym samym zostaje zwolniony z frakcji. 24.07.2022r @Livia nie zdaje egzaminu kończącego akademie, tym samym zostaje zwolniony z frakcji. 24.07.2022r @Skizzy nie zdaje egzaminu kończącego akademie, tym samym zostaje zwolniony z frakcji. 24.07.2022r @Bartaz nie zdaje egzaminu kończącego akademie, tym samym zostaje zwolniony z frakcji. 24.07.2022r @ToKrawczyk nie zdaje egzaminu kończącego akademie, tym samym zostaje zwolniony z frakcji. 24.07.2022r @AMERIKAN2017 nie zdaje egzaminu kończącego akademie, tym samym zostaje zwolniony z frakcji. 24.07.2022r @gerty nie zdaje egzaminu kończącego akademie, tym samym zostaje zwolniony z frakcji. 24.07.2022r @Kamdro nie zdaje egzaminu kończącego akademie, tym samym zostaje zwolniony z frakcji. 24.07.2022r @KsamiX zdaje egzamin kończący akademie, tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. 24.07.2022r @Themost zdaje egzamin kończący akademie, tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. 24.07.2022r @Exy.cjzdaje egzamin kończący akademie, tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. 24.07.2022r @EnoNeK zdaje egzamin kończący akademie, tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. 24.07.2022r @Kulek zdaje egzamin kończący akademie, tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. 24.07.2022r Funkcjonariusz @J.o.K.e.R zostaje awansowany na stopień Police Officer III. 24.07.2022r Funkcjonariusz @andrzejjjj zostaje awansowany na stopień Police Officer III+1. 24.07.2022r Funkcjonariusz @wedashi zostaje awansowany na stopień Police Officer III+1. 24.07.2022r Funkcjonariusz @kepuszek zostaje awansowany na stopień Police Officer III+1. 24.07.2022r Funkcjonariusz @Pause zostaje awansowany na stopień Police Officer III+1. 24.07.2022r Funkcjonariusz @bujuzostaje awansowany na stopeń Sergeant I. 24.07.2022r Funkcjonariusz @Kolo1324 zostaje awansowany na stopeń Sergeant I. 24.07.2022r Funkcjonariusz @Dez zostaje awansowany na stopeń Sergeant II. 24.07.2022r Funkcjonariusz @Roczki zostaje awansowany na stopeń Sergeant II. 24.07.2022r Funkcjonariusz @.Mariuszek. zostaje awansowany na stopeń Lieutenant I. 24.07.2022r Funkcjonariusz @Mamizek zostaje awansowany na stopeń Lieutenant I. 24.07.2022r Funkcjonariusz @E34 zostaje awansowany na stopeń Lieutenant II. 24.07.2022r Funkcjonariusz @OSTRYYY zostaje awansowany na stopeń Lieutenant II. 24.07.2022r Funkcjonariusz @Mixsu zostaje awansowany na stopeń Captain I. 24.07.2022r Funkcjonariusz @Kirkov zostaje awansowany na stopeń Captain I.
 7. 24.07.2022r Funkcjonariusz @CzouGu odchodzi z frakcji na własne życzenie. 24.07.2022r Funkcjonariusz @TheB0CH3Nodchodzi z frakcji na własne życzenie. 24.07.2022r Funkcjonariusz @wiewiursiaodchodzi z frakcji na własne życzenie. 24.07.2922r @Whitee odchodzi z akademii na własne życzenie.
 8. 18.07.2022r @hvbis zostaje zwolniony dyscyplinarnie z akademii z powodu otrzymania kary serwerowej.
 9. dero odezwij sie dc 

 10. 10.07.2022r Funkcjonariusz @Exterminix w związku z pozytywnym przejściem egzaminu wewnętrznego zostaje awansowany na stopień Captain II.
 11. Taryfikator kodeksu karnego §1. Przejawianie nieodpowiedniego zachowania w miejscach publicznych - $500. §2. Przejawianie agresji - $800. §3. Obraza funkcjonariusza na służbie -$2500. §4. Utrudnianie pracy funkcjonariuszowi publicznemu - $500. §5. Niewykonywanie poleceń funkcjonariusza - $500. §6.1 Branie udziału w wydarzeniu lub innego rodzaju zbiorowisku o charakterze masowym w miejscach publicznych bez zgody administracji RCON - 20 minut.* §6.2 Organizacja wydarzenia lub innego rodzaju zbiorowiska o charakterze masowym w miejscach publicznych bez zgody administracji RCON - 60 minut.* §7. Wejście na teren zamknięty, bądź posesję prywatną - $500. §8. Wtargnięcie na teren posesji służbowych - $1000 + 5 punktów karnych. §9. Dopuszczenie się do kradzieży - $1000. §10. Dopuszczenie się próby morderstwa na obywatelu - 10 min.* §11. Dopuszczenie się próby morderstwa na funkcjonariuszu departamentu policji - 15 min.* §12. Dopuszczenie się morderstwa na obywatelu - 60 min.* §13. Dopuszczenie się morderstwa na funkcjonariuszu departamentu policji - 90 min.* §14. Podjęcie się ucieczki przed organem ścigania - $2000. §15. Ułatwianie lub pomoc w ucieczce - $1500. §16. Nieodpowiednie użycie animacji - $1000. §17.1 Naginanie zasad Role Play - $1000. §17.2 Łamanie zasad Role Play - $2000. §18. Posiadanie nielegalnych paczek i współpracowanie z SAPD - 1000$. §19. Posiadanie nielegalnych paczek i brak współpracy z SAPD - 15min + 2min*/paczkę. Taryfikator kodeksu drogowego §1. Brak zachowania szczególnej ostrożności w wymaganej sytuacji: $500 + 3 punkty karne. §2. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym: $1000 + 5 punktów karnych. §3. Brak zachowania ostrożności przez osobę pieszą - $500 + 3 punkty karne. §4. Celowe wkraczanie bezpośrednio pod jadący pojazd - $3000 + 5 punktów karnych. §5. Jazda pod prąd - $800 + 4 punkty karne. §6. Zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu - $500 + 3 punktów karnych. §7. Wymuszenie pierwszeństwa - $600 + 3 punkty karne. §8. Hamowanie w sposób zagrażający bezpieczeństwu - $500 + 3 punkty karne. §9. Prowadzenie pojazdu z prędkością utrudniającą ruch innych pojazdów - $400 + 2 punkty karne. §10. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym - $800 + 4 punkty karne. §11. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości poza terenem zabudowanym - $500 + 3 punkty karne. §12. Zaniechanie zasad bezpiecznego wymijania lub omijania, bądź cofania- $500 + 3 punkty karne. §13. Brak zachowania odpowiedniego odstępu w trakcie manewru wyprzedzania - $300 + 2 punkty karne. §14. Zwiększanie prędkości będąc wyprzedzanym lub bezpośrednio po zaistnieniu tej sytuacji - $400 + 2 punkty karne. §15. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego - $2000 + 10 punktów karnych. §16 Wykonywanie manewru w nieodpowiednim do niego miejscu - $1500 + 7 punktów karnych. §17. Nadużywanie sygnału dźwiękowego - 500$ + 3 punkty karne. §18. Nieprawidłowe użycie świateł awaryjnych - 500$ +3 punkty karne. §19. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - $300 + 2 punkty karne. §20. Unikanie zobowiązania płatniczego na płatnym odcinku autostrady, mostu, bądź tunelu - $1000 + 5 punktów karnych. §21. Zaniechanie obowiązków w związku z wypadkiem lub kolizją drogową - $600 + 3 punktów karnych. §22. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,8‰) lub środka podobnie działającego do alkoholu - 15 min.* §23. Pozostawianie na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu - $2000 + 10 punktów karnych. §24. Poruszanie się pojazdem w miejscu do tego nieprzystosowanym - $400 + 2 punkty karne. §25. Spowodowanie kolizji w ruchu drogowym - $500 + 3 punkty karne. §26. Spowodowanie wypadku w ruchu drogowym - $1000 + 5 punktów karnych. §27. Przewożenie osób w sposób, do tego nieprzystosowany - $400 + 2 punkty karne. §28. Nadużycie sygnałów świetlnych (np. do omijania fotoradarów). - 5000$ + 25 punktów karnych. §29. Nadużycie sygnałów dźwiękowych (frakcyjnych). - 3000$ +15 punktów karnych. §30. Nadużycie pojazdu uprzywilejowanego - $10000 + 50 punktów karnych. §31. Celowe zatopienie pojazdu podczas pościgu. - $5000 + 25 punktów karnych. §32. Celowe zatopienie pojazdu z nielegalnymi przedmiotami - $7500 + 38 punktów karnych. §33. Przesiadka do innego pojazdu podczas pościgu - $1000 + 5 punktów karnych. §34. Postój, bądź parkowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym - $1000 + 5 punktów karnych. Taryfikator parkingu policyjnego §1. Pojazd stojący na opuszczonej posesji (Dotyczy to domków, których nie da się wykupić) - Parking policyjny 150$. §2. Pojazd stojący na posesji prywatnej i zabierany na prośbę jej właściciela - Parking policyjny 300$. §3. Pojazd stojący na nieopłaconym domku - Przechowywalnia Pojazdów. §4. Pojazd nieprawidłowo zaparkowany - Parking policyjny 250$. §5. Pojazd o stanie technicznym poniżej 500/1000 - Parking policyjny 300$. §6. Pojazd porzucony - Parking policyjny 500$. §7. Pojazd blokujący wjazd/wyjazd do siedziby frakcji/biznesu, postój taxi i płatny przejazd - Parking policyjny 1000$. §8. Pojazd po aresztowaniu kierowcy - Parking policyjny 500$. §9. Pojazd po pościgu - Parking policyjny 2000$. §10. Pojazd po akcji RP - Przechowywalnia Pojazdów. §11. Pojazd stojący na parkingu publicznym z rozładowanym akumulatorem - Przechowywalnia Pojazdów. §12. Pojazd stojący na światłach awaryjnych powyżej 1h - W zależności od wykroczenia. §13. Pojazd porzucony na środku drogi, mimo światłach awaryjnych - Parking policyjny 500$. §14. Pojazd, który zatrzymał się w stylu Amerykańskim lub Polskim (dwa koła na chodniku/linii równoległej do chodnika a dwa koła na jezdni) powyżej 30 min. - Parking policyjny z powodem pojazd porzucony. §15. Pojazd, na światłach awaryjnych bez uzasadnienia (czyli taki, którego stan zarówno silnika, ilość paliwa jak i naładowanie akumulatora pozwalają na kontynuowanie jazdy) - 500$. §16. Pojazd z przyciemnionymi szybami powyżej 60% - 500$ + parking policyjny §17 Pojazd posiadający zestaw torowy - 5000$ + parking policyjny. Uwagi W przypadku odmowy uregulowania kwoty mandatu karnego, analogiczną karą jest pozbawienie wolności według przelicznika: 200$ mandatu - 1 minuta aresztu. Przykład: Gdy mandat dla gracza wynosi 6000$, a on nie chce go opłacić zostaje ukarany 30 minutami w więzieniu. Maksymalny wymiar więzienia wynosi 120 minut. *W przypadku przestępstwa, którego kara obejmuje pozbawienie wolności, reszta wykroczeń obejmujących mandat karny jest doliczana do czasu pozbawienia wolności. W przypadku wyjścia z serwera/reconnecta ze strony zatrzymanego, kara więzienia zostaje zwiększona dwukrotnie.
 12. 10.07.2022r @Parys1337 zostaje wydalony z akademii z powodu otrzymania kary serwerowej
 13. 06.07.2022r @Nerwanek1.lf zostaje wydalony z akademii z powodu otrzymania kary serwerowej 06.07.2022r @GraczDLC*nt odchodzi z akademii na własne życzenie. 06.07.2022r @gixxy odchodzi z akademii na własne życzenie. 06.07.2022r Funkcjonariuszka @Luciessa zostaje zwolniona dyscyplinarnie z frakcji z powodu opuszczenia discorda frakcyjnego.
 14. 05.07.2022r @Libanowski zostaje zwolniony dyscyplinarnie z akademii z powodu odwalania na szkoleniu.
 15. 05.07.2022r @mirek_mefedron w wyniku opuszczenia discorda frakcyjnego, zostaje usunięty z akademii.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Siema! Jako, że odwiedziłeś/aś naszą stronę jesteśmy zmuszeni poinformować Ciebie o tym jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy Ciebie o zapoznanie się z tym linkiem: Polityka prywatności. Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.